Dodatkowe umiejętności jednostek

Z TEpedia
Wersja z dnia 13:00, 8 wrz 2010 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje) (→‎Dodatkowe ataki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dodatkowe ataki


Przewaga inicjatywy decyduje również o szansie jednostki na wyprowadzenie dodatkowego ataku w dany oddział wroga. Szansa na to jest przeliczana na postawie różnicy inicjatywy jednostki atakującej i jednostki atakowanej.


Wzór na szansę wyprowadzenia dodatkowego ataku

[math]S = ({ I_a \over I_o } - 1) \cdot 100%[/math]

gdzie:

[math]S[/math] - szansa na dodatkowy atak wyrażona w %,

[math]I_a[/math] - inicjatywa atakującej jednostki,

[math]I_o[/math] - inicjatywa atakowanej jednostki.


Jeśli szansa na dodatkowy atak jest większa niż 100% (na przykład 120%), oznacza to, że jednostka na pewno wprowadzi drugi atak, oraz ma szansę 20% na kolejny, trzeci atak w dany oddział. Jeśli szansa jest ujemna, jednostka nie ma żadnej szansy na wyprowadzenie dodatkowego ataku.

Uwagi:

  1. Niezależnie od szansy na drugi atak, żywa jednostka ma zawsze przynajmniej jeden atak.
  2. Nie ma możliwości, by dodatkowy atak został wyprowadzony w inny oddział niż ten, który otrzymał początkowy cios. Dlatego, na przykład, gdy pierwsze uderzenie zabiję ostatnią jednostkę w danym oddziale, ewentualne dodatkowe ataki nie są wykonywane.
  3. Możliwa jest także sytuacja, że dodatkowe ataki sięgną jednostek zabitych w tej serii ataków, np bohater wykonuje 2 ataki na inny odział, w którym żywe są dwie jednostki i każda z nich ma 100pż. Bohater atakuje dwoma ciosami po 200 pktów życia, jednak oba dosięgają tej samej jednostki, natomiast tej drugiej udaje się przeżyć atak.


Przykładowe starcie

  Gracz A: Jednostka_1 Ini=120
  Gracz B: Jednostka_2 Ini=80

Jako pierwsza atakuje Jednostka_1. Celem ataku jest Jednostka_2.

[math]S = ( {120 \over 80} - 1 ) \cdot 100% = 0,5 \cdot 100% = 50%[/math]
Jednostka_1 ma 50% szansy na wyprowadzenie dodatkowego ataku przeciwko Jednostce_2.

Następnie atakuje Jednostka_2. Celem ataku jest Jednostka_1.

[math]S = ( {80 \over 120} - 1 ) \cdot 100% = -0,33 \cdot 100% = -33%[/math]
Jednostka_2 nie ma żadnej szansy na wyprowadzenie dodatkowego ataku przeciwko Jednostce_1.

Szarża


Jednostki dowodzone przez bohatera posiadającego odpowiednią umiejętność lub przedmioty, mają szansę (wyrażoną w %) podczas ataku wejść w szarżę. Sam bohater ma taką możliwość dzięki niektórym czarom (wtedy szansa na szarżę sumuje się). Możliwość wejścia w szarżę losowana jest dla całego oddziału na początku każdej rundy. Maksymalna szansa na szarżę wynosi zawsze 50%..

Podczas szarży wszystkie jednostki z oddziału posiadają zwiększony przez modyfikator szarży atak.

Atak jednostki oblicza się na postawie wzoru:

[math]A_s = A_j \cdot \frac{SZ_m + 100%}{100%}[/math]

gdzie:

[math]A_s[/math] - Atak jednostki w szarży,

[math]A_j[/math] - Atak jednostki po uwzględnieniu bonusów od bohaterów i technologii,

[math]SZ_m[/math] - modyfikator szarży.


Przykładowa potyczka

  Armia A
  Oddział_1 Inicjatywa: 100 Atak: [math]A_j = 50[/math]
  Armia B
  Oddział_2 Inicjatywa: 80 Obrona: [math]Obr_j = 20[/math]

Oddział_1 atakuje jako pierwszy. Celem ataku jest Oddział_2.

Oddział_1 wszedł w szarżę przy szansie 10% szansy na szarżę z modyfikatorem [math]SZ_m = +50%[/math].

Obliczany jest Atak dla każdej jednostki z Oddziału_1:

[math]A_s = 50 \cdot \frac{50% + 100%}{100%} = 75[/math]

Następnie obliczane są zadane przez jednostkę z Oddziału_1 obrażenia.

[math]Dmg_s = {A_s - Obr_j} = 75 - 20 = 55[/math]

Jednostka z Oddziału_1 zadaje w czasie szarży jednostkom z Oddziału_2 55 obrażeń.

Regeneracja i Leczenie


Regeneracja życia - przywraca określoną ilość Punktów Życia jednostkom na koniec każdej rundy. Zdolność regeneracji pochodzi z umiejętności lub przedmiotów bohatera. Maksymalną ilość HP zregenerowanych determinuje maksymalna liczba HP dla danej jednostki. Jeśli np. jednostka ma 245 HP (*) (całkowicie zdrowa), a w pewnym momencie walki straci 20 HP, to regeneracja wyniesie 20 HP mimo, że maksymalna możliwość regeneracji wynosi przykładowo 60 HP.

Umiejętność leczenia przywraca określoną ilość Punktów Życia jednostkom lub bohaterowi na koniec każdej rundy. Działa ona tylko wtedy, kiedy jednostka znajduje się w tylnym szeregu armii. Leczenie odbywa się losowo. Przykładowo, posiadając w tylnym szeregu 5 jednostek leczących (np. 5-ciu Szamanów), mają oni 5 możliwości na wyleczenie losowej żywej jednostki z armii. Jeśli jednostka umarła wcześniej (jej HP równe jest 0), nie zostanie ona wyleczona. Każdy z tych 5-ciu Szamanów losuje jedną jednostkę z armii, którą wyleczy. Sytuacja leczonego HP w armii wygląda podobnie do regeneracji. Należy zauważyć, że losowo Szaman może próbować wyleczyć tę samą jednostkę, którą leczył wcześniej, więc leczone HP mogą przepaść.

Niektóre jednostki by umieć leczyć wymagają odpowiednich technologii. Na przykład szaman wymaga do tego opracowania Szamańskich Zaklęć.

________________________

(*) - Jeśli bohater będąc w armii dawał jednostkom dodatkowe punkty życia, po jego śmierci zostaną im je zabrane. W związku z tym słabe jednostki mogą umrzeć po śmierci bohatera.

Czary


Posiadając odpowiednie przedmioty i runy można w czasie walki używać magii. Więcej informacji o czarach znajduje się tutaj.