Naloty

Z TEpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W nalocie mogą brać udział jedynie armie, w których wszystkie jednostki posiadają umiejętność latania. Jeśli którakolwiek z jednostek w armii nie ma takiej umiejętności, armia nie może wykonać nalotu. Ta zasada dotyczy zarówno bohatera, jak i jednostek. Z tego wynika również fakt, że sam bohater może dokonać nalotu.


Uwaga: Jednostki latające zaczynają się od Współczesności (5-ta epoka).

Uwaga: Na jednego gracza, drugi gracz może wysłać: dwa ataki zwykłe (grabieże) LUB 2 naloty ALBO 1 nalot, 1 atak.

Uwaga: Jeśli gracz używajacy ustroju dającego ochronę przed nalotami (np Dzieci Gai) wykona nalot, to będzie mógł być celem nalotu przez kolejne 24h również w przypadku, jeśli weźmie urlop. Ma to na celu zapobiec wykorzystywaniu urlopu jako ochrony przed kontrą po wykonaniu nalotu


Nalot odbywa się w dwóch fazach. Pierwsza to obrona przeciwlotnicza wioski. Odbywa się na zasadzie normalnej walki, z tym, że trwającej dwie rundy. Jeśli po takiej walce armia dokonująca nalotu jeszcze istnieje, dokonuje bombardowania budynków.

Uwaga: Bombardować może tylko armia, która ma bohatera na poziomie min 40 oraz bez ujemnego doświadczenia. Ma to na celu uniemożliwić bombardowanie przy pomocy nieaktywnych wiosek.


Procentowy sukces na zniszczenie budynków obliczamy na podstawie ataku jednostek:


[math]Sz = {(x_1 \cdot A_1 + x_2 \cdot A_2 + .... + x_n \cdot A_n) \over 10000} \cdot 100%[/math]

gdzie:

[math]Sz[/math] - Szansa na zburzenie jednego poziomu losowego budynku. Jeśli szansa jest większa niż 100%, np. 120%, oznacza to, że podczas nalotu zostanie na pewno zburzony 1 poziom losowego budynku i mamy 20% szansy na zburzenie kolejnego,

[math]n[/math] - ilość oddziałów w armii.

[math]x_1 ... x_n[/math] - ilość jednostek w oddziałach 1, 2 ... n,

[math]A_1 ... A_n[/math] - atak jednostek w oddziałach 1, 2 ... n.


Jeżeli oddział, np. oddział 1 składa się z jednostek posiadających atak typu Oblężniczy, suma Ataku wszystkich jednostek znajdujących się w tym oddziale jest mnożona przez 10.


[math]Sz = {( 10 \cdot (x_1 \cdot A_1) + x_2 \cdot A_2 + .... + x_n \cdot A_n) \over 10000} \cdot 100%[/math]


Przykładowy nalot:


Armia wykonująca nalot

oddział 1
 ilość jednostek: [math]x_1 = 5[/math]
 atak: [math]A_1 = 50[/math]
 typ ataku: Rozrywający
oddział 2
 ilość jednostek: [math]x_2 = 3[/math]
 atak: [math]A_2 = 60[/math]
 typ ataku: Oblężniczy


Zakładamy, że żadna z tych jednostek nie została zestrzelona podczas rozegranej na początku walki obrony wioski. Obliczamy ze wzoru szansę na zburzenie poziomu losowego budynku (oddział 2 posiada atak Oblężniczy, dlatego sumę ataku jednostek w tym oddziale mnożymy przez 10):


[math]Sz = {(5 \cdot 50 + 10 \cdot (3 \cdot 60)) \over 10000} \cdot 100% = {2050 \over 10000} \cdot 100% = 20,5 %[/math]


Taka przykładowa armia posiada 20,5% szansę na zburzenie poziomu losowego budynku przeciwnika.