Szpiegowanie

Z TEpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szpiegowanie jest podstawowym elementem taktyki w grze. Pozwala zdobyć wiedzę o przeciwniku.

W raporcie szpiegowskim otrzymujemy informacje o szpiegowanej wiosce na temat:

  • Budynków i ich poziomów,
  • Kopalni i ich poziomów,
  • Ilości surowców
  • Ilości i rodzaju jednostek, które się w niej znajdują (z garnizonu i stacjonujących armii łącznie),
  • Bohatera (bohaterów), które się w niej znajdują (rasa i poziom).


Nie można natomiast przeszpiegować samego bohatera - jego dokładnych statystyk ani noszonych przez niego przedmiotów.


Aby przeszpiegować wioskę, należy wysłać do niej w tym celu armię.

Czas szpiegowania liczony jest tak samo, jak marszu w czasie ataku - ale jeśli wioska znajduje się w zasięgu dowolnej wioski gracza, czas szpiegowania jest 10 x krótszy!


Szansa na udane szpiegowanie zależy od:

  • ilości i umiejętności szpiegowania jednostek, które zostały wysłane na przeszpiegi (ich wartości sumują się),
  • jeżeli szpiegowana wioska znajduje się w zasięgu wioski gracza, szansa na jej udane szpiegowanie zawsze wynosi 100%,
  • poza zasięgiem szpiegowania szansa na udane szpiegowanie zawsze mieści się w przedziale 10-90%
  • ilości i umiejętności szpiegowania jednostek, które znajdują się w garnizonie szpiegowanej wioski, tylko jednostki w garnizonie "utrudniają" szpiegowanie, te znajdujące się w armiach nie mają żadnego wpływu na wynik akcji;


Wzór na szansę na udane szpiegowanie:

[math]Sz = { {50 + (Sz_a - Sz_s) }\over 100 } \cdot 100%[/math]

gdzie: [math]Sz[/math] - szansa na udane szpiegowanie %,

[math]Sz_a[/math] - suma szpiegowania wszystkich jednostek w armii wysłanej na szpiegowanie,

[math]Sz_s[/math] - suma szpiegowania wszystkich jednostek znajdujących się w garnizonie szpiegowanej wioski.


Uwaga: Bohater nie zginie nigdy podczas szpiegowania!