Wioska

Z TEpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wioska

Gra rozpoczyna się, gdy wraz z twoimi ludźmi osiedlasz się w żyznej okolicy, zakładając wioskę. To stolica, twoja rodowa siedziba. Na początku jest to niewielka wioska - lecz kiedyś być może będzie to centrum Twojego potężnego imperium. Stolica, tak jak główny bohater, jest tworzona w momencie założenia przez gracza konta. Oprócz stolicy, po opracowaniu kolejnych technologii możesz zakładać lub zdobywać kolejne wioski.

Każda epoka ma limit ilości wiosek(w pierwszej epoce można posiadać max. 2 wioski).Z każdą następną rośnie ona o 1!

Wioskę można przejąć poprzez założenie i wygranie oblężenia na innego gracza.

Uwaga: Nie można oblegać stolicy - co oznacza, że żaden gracz nie może jej nigdy stracić.

Przeczytaj więcej na temat oblężeń.


Poziom wioski

Poziom wioski zależy od poziomu jego głównego, reprezentacyjnego budynku. Co każde 5 poziomów rozbudowy jej poziom wzrasta o 1.

Od poziomu wioski zależy ilość armii, jaką możesz wystawić w wiosce (równa poziomowi wioski) oraz jej zasięg.

Zasięg wioski

Zasięg wioski zależy od jej poziomu. Wpływa on na szansę na udane szpiegowanie (która wynosi 100%, kiedy szpiegowana wioska jest w zasięgu dowolnej Twojej wioski) oraz podgląd surowców dominujących na mapie świata.


Tworzenie nowej wioski

Aby założyć nową wioskę, należy opracować potrzebne technologie i stworzyć specjalną jednostkę(jednostki), które maszerują na wybrany przez Ciebie, wolny teren na mapie. Ilość surowców jakie mogą ze sobą zabrać jest ograniczona do ich pojemności. Osada jest przez 24h chroniona przed atakami od chwili załozenia.

Surowce między wioskami transportowane są przy pomocy armii.


Uwaga: Nie można założyć nowej wioski, kiedy gracz robi oblężenie na zajęcie (nie na zamianę) wioski innego gracza!

Korupcja

Aby posiadać dodatkowe wioski, konieczne jest posiadanie odpowiedniej technologii. W momencie przejścia do następnej epoki, przestają być wykorzystywane wszystkie opracowane w poprzedniej epoce technologie, również te, które pozwalały na posiadanie większej ilości wiosek. Dlatego do momentu opracowania odpowiedniej technologii w nowej epoce, w dodatkowych wioskach panuje korupcja, przez co wydobycie z kopalni w tej wiosce jest zmniejszone o połowę.

Przykładowo: W epoce starożytności mieliśmy 3 wioski. Po przejściu do średniowiecza nie posiadamy żadnej z technologii cywilizacyjnych (dających możliwość posiadania większej ilości wiosek), w związku z czym w wioskach nr 2 i 3 występuje korupcja pochłaniająca ½ produkowanych surowców.

Po wynalezieniu pierwszej technologii cywilizacyjnej w wiosce nr 2 przestanie być odczuwalna korupcja, a wydobycie wróci do normy.

Po wynalezieniu drugiej technologii cywilizacyjnej w wiosce nr 3 także zniknie korupcja, a po wynalezieniu trzeciej technologii cywilizacyjnej będzie możliwe założenie lub zdobycie wioski nr 4.

UWAGA! Jeżeli stracimy wioskę, w której występuje korupcja, nie będzie możliwe założenie kolejnej wioski tak długo, jak długo nie rozwiniemy wystarczająco wysoko technologii cywilizacyjnej.

Budynki

W każdej Twojej wiosce możesz wybudować różne budynki, dzięki którym będziesz mógł rekrutować bardziej zaawansowane jednostki, opracowywać technologie, handlować z innymi graczami lub chronić swoje surowce przed zagrabieniem.

Każdy budynek można rozbudowywać na coraz wyższe poziomy, które zwiększają jego efekty.


W każdej epoce występują różne budynki, mają jednak podobne funkcje:

  • główny budynek, budowany zawsze w centrum wioski, pełniący funkcje reprezentacyjne i świadczący o potędze i poziomie jej rozbudowy. Przykładowo, w Epoce kamienia jest to Totem. Każde 5 poziomów rozbudowy tego rodzaju budynku zwiększa poziom wioski o 1,
  • budynki potrzebne do opracowania technologii i tworzenia lepszych jednostek,
  • budynki służące jako magazyny do ochrony surowców,
  • budynki wpływające na wielkość armii biorących udział w oblężeniach,
  • budynki pozwalające na handel z innymi graczami.


Budowę budynków można kolejkować. Maksymalnie można ustawić w kolejce 4 budynki.

Uwaga: Nie można kolejkować rozbudowy kolejnych poziomów tego samego budynku.


Budynki nie posiadają kosztów utrzymania.

Budynki w wiosce mogą zostać częściowo zniszczone podczas ataku lotniczego.

Budynki można burzyć, lecz nie odzyskujemy żadnych surowców. Czas burzenia 1 poziomu budynku trwa 1 godzinę razy poziom budynku. Przykładowo, czas burzenia 7 poziomowego budynku wyniesie 7 godzin. Burzony jest od razu cały budynek, tj. wszystkie jego poziomy. Na czas burzenia blokowane jest jego pole przed dalszą rozbudową. Burzenia budynków nie można kolejkować.


Mury obronne


Mury obronne wioski stanowią wsparcie dla obrońców w czasie oblężenia. Więcej o murach obronnych.

Surowce

W grze najważniejszymi dobrami są surowce charakterystyczne dla danej epoki. Przykładowo, Epoce kamienia posiadamy krzemień i kamienie. Jak łatwo zauważyć, w pierwszej epoce mamy tylko dwa surowce, więc łatwo je kontrolować. W następnych epokach ich ilość rośnie.

Surowce potrzebne są do rozbudowy budynków, rekrutowania oraz utrzymania jednostek i opracowywania technologii.

Surowce można zdobywać rozbudowując własne kopalnie lub też ograbiając innych graczy.


Kopalnie


Oprócz pól przeznaczonych na budynki, każdy teren posiada również specjalne pola, na których możemy wydobywać surowce za pomocą kopalni. Często jeden rodzaj podłoża pozwala wybudować kilka rodzajów kopalni. Należy dokonać wyboru, który surowiec opłaca nam się wydobywać, a którego nie. Jeśli na danym podłożu występuje przewaga któregoś z surowców, po wybudowaniu kopalni charakterystycznej dla niego dostaniemy bonus w postaci podwójnego wydobycia.

W pierwszej wiosce nie posiadasz pól specjalnych. Pamiętaj o tym, że możesz osiedlić teren i założyć nową wioskę wynajdując odpowiednią technologię i tworząc jednostkę osadnika.


Spichlerz


Surowce mogą zostać zrabowane podczas najazdów wrogich armii, dlatego należy je chronić, ukrywając przed napastnikami. Każdy gracz dostaje automatyczną ochronę 100 sztuk każdego surowca.

Automatyczną ochronę (ochrona surowców NIE schowanych w spichlerzu, np. mając 100 jednostek krzemienia i kamienia oraz 100 automatycznej ochrony, podczas najazdu wróg nie zabierze żadnych surowców.) surowców można zwiększyć, rozbudowując budynki dodające bonusy spichlerza.

Aby ochronić większe ilości surowców, można zmagazynować je w spichlerzu. Jego pojemność zależy od poziomu przeznaczonych do tego celu budynków.

Uwaga: Surowce można wyjmować ze spichlerza bez ograniczeń, ale wkładać je można tylko raz na 12 godzin (dla kont premium 6 godzin).

Handel surowcami

Handel daje dodatkowe możliwości zapełnienia niedoboru jednego surowca kosztem drugiego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale handel.


Technologie

Podstawą rozwoju cywilizacji jest rozwój nauki i techniki. W każdej epoce będziesz mógł opracować kolejne technologie, które ulepszą Twoje jednostki oraz pozwolą na rozbudowę twojego państwa i przejście do kolejnej epoki.